Bergsma Massagetherapie  Aansprakelijkheid / Disclaimer:

 

Met het maken van een afspraak verklaar je onderstaande tekst goed te hebben doorgelezen en ga je akkoord met de inhoud ervan.

Shiatsu-, Guasha-, Cupping-, Dorn-, Auriculo Therapie (ooracupunctuur) of welke vorm van massagetherapie dan ook (hierna te noemen als onze behandelingen) zijn niet bedoeld als vervanging voor acute medische interventie.

Onze behandelingen zijn een gereedschap of middel, niet het enige middel. Het sluit geen enkel ander middel uit.

Onze behandelingen nemen geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

Onze behandelingen hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Hoewel onze behandelingen fantastische resultaten kunnen opleveren, is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.

Indien je wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

Je bent te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor wat je met de behandelingen van Bergsma Massagetherapie doet. De verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de behandelaar.

Tevens verklaar je dat de ontstane verkleuringen (sha) op je lichaam een gevolg zijn van Guasha en of Cupping therapie en géén gevolg is van lichamelijke mishandeling door de therapeut.

Onze behandelingen hebben enkel verlichting, ontspanning en het verminderen van spierspanning tot doel. Het is geen vervanging voor medisch onderzoek of het stellen van een medische diagnose. Onze behandelingen mogen ook niet gezien worden als een medische behandeling.

Bij twijfel of medische vragen over mijn gezondheid neem ik altijd contact op met mijn (huis)arts. Onze behandelingen zijn altijd op eigen risico.

 

 

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. 

De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.
De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.